OFFICERS

President Sasakawa Takashi
Vice-President Kurihara Shigeo Nakamura Yusaku
Tsuyama Katsuhiro Sasakawa Yoshihiro
Executive Director Aritake Takasuke
Executive Bureau Kondo Yoshiro Hashimoto Iwaki
Sakanashi Manabu Furukawa Kazuhiko
Okumura Hirotaka Sakumoto Tsuguo
Sato Genku Kanazawa Minoru
Maeda Toshiaki  
Executive Board Members Komatsu Koji Sakurai Fujio
Ito Jin Sakanashi Takami
Yoneyama Fumio Ono Yasufumi
Nishikawa Yoshishige Tsumoto Nobutaka
Aoyama Mikio Hara Yasutomi
Tanizaki Kanemitsu Takayama Masahiko
Kakimoto Masao Muramatsu Masataka
Kagawa Masao Kanno Seiju
Naka Tatsuya Shimabukuro Akio
Yamamoto Hideo Oki Rumiko
Nakayama Mie Mimura Yuki
Wakai Atsuko Sasagawa Hiroyoshi
Nagura Toshihisa Kijima Chikako
Kusaka Shuji Itokawa Masaaki
Yamada Yukari Murata Toshie
Auditors Ishikawa Yutaka Imai Kiyoshi