JKF NATIONAL TEAM

KUMITE

Female Kumite -50kg


Miyahara Miho


Tsutsumi Sara


Okazaki Aika


Shimada Haruka

Female Kumite -55kg


Nakamura Shiori


Kodo Rina


Yatoji Akira


Shima Airi

Female Kumite -61kg


Someya Mayumi


Suzuki Maya


Shimada Sarara


Kujuro Yuki


Sumi Tomomi

Female Kumite -68kg


Someya Kayo


Kama Tsubasa


Nagai Kanna


Demachi Sakura

Female Kumite +68kg


Saito Ayaka


Uekusa Ayumi


Sawae Yuzuki


Kato Ayaka

Male Kumite -60kg


Sago Naoto


Minami Yunosuke


Uchino Shota


Hashimoto Hiromu


Miyazato Kota

Male Kumite -67kg


Nakano Soichiro


Kozaki Yugo


Ishikawa Issa


Kitashiro Ryoma


Nakano Hiroki


Ito Hayate

Male Kumite -75kg


Nishimura Ken


Sakiyama Yusei


Sakiyama Keisei


Mita Takeru


Idehara Rui

Male Kumite -84kg


Shimada Rikito


Mori Yuta


Suzuki Kosei


Takeda Kazato


Arai Ren


Iwamoto Ryo

Male Kumite +84kg


Ando Daiki


Hirata Kyo


Sakakibara Tomu


Yamauchi Kentaro

KATA

Female Kata


Ono Hikaru


Shimizu Kiyou


Ono Maho


Shimizu Natsuki


Iwamoto Emiri


Ouchi Mirisa


Ishibashi Saori


Mishima Kiri

Male Kata


Kiyuna Ryo


Moto Kazumasa


Nishiyama Kakeru


Abe Sakichi


Moto Ryuji


Hayashida Chikashi


Funada Aoi


Shimomura Seren

Female Team Kata


Mizukami ChihoTaira SaeIshibashi Saori

Male Team Kata


Kiyuna RyoUemura TakuyaKinjo Arata


Moto RyujiMoto KazumasaArimoto Koji