JKF NATIONAL TEAM

KUMITE

Female Kumite -50kg


Miyahara Miho


Tadano Ayaka


Endo Chinatsu


Tahata Rinka

Female Kumite -55kg


Yamada Sara


Nakamura Shiori


Ishiai Fumika

Female Kumite -61kg


Someya Mayumi


Moriguchi Ayami


Iwato Misa


Kujuro Yuki

Female Kumite -68kg


Someya Kayo


Kikuchi Mizuki


Suzuki Maya

Female Kumite +68kg


Uekusa Ayumi


Kawamura Natsumi


Saito Ayaka


Sugimoto Risa

Male Kumite -60kg


Sago Naoto

Male Kumite -67kg


Shinohara Hiroto


Gomyo Hiroto


Funahashi Masamichi


Nakano Soichiro

Male Kumite -75kg


Nishimura Ken


Mori Yuta


Sakiyama Yusei


Watanabe Daisuke


Nakamura Ryota

Male Kumite -84kg


Araga Ryutaro


Koike Makoto


Shimada Rikito

Male Kumite +84kg


Kagawa Hideyoshi

KATA

Female Kata


Shimizu Kiyou


Iwamoto Emiri


Ono Hikaru


Ohuchi Mirisa


Ugai Mizuki


Shimizu Natsuki


Seiwada Masami


Tanaka Misaki


Morimoto Rina

Male Kata


Kiyuna Ryo


Shimbaba Issei


Moto Kazumasa


Horiba Yuhei


Uemura Takuya


Hayashida Chikashi


Hibi Yuta


Kinjo Arata


Kikuchi Ryonosuke


Arimoto Koji

Female Team Kata


Mugiyama MaiTaira SaeIshibashi Saori


Ogawa AzukiShimizu NatsukiUmekage Yui

Male Team Kata


Kiyuna RyoUemura TakuyaKinjo Arata


Moto RyujiMoto KazumasaArimoto Koji